Onze overtuiging is dat veel organisaties hun toegevoegde waarde kunnen vergroten indien zij meer investeren in hun toekomststrategie.

Onze overtuiging is dat veel organisaties hun toegevoegde waarde kunnen vergroten indien zij meer investeren in hun toekomststrategie.

Wat onderscheidt
Strategy Unit?

De wereld verandert snel. Dat merkt u waarschijnlijk ook in uw omgeving en de uitdagingen waar u met uw opgave of organisatie voor staat. Het is goed dat u een besef heeft van die uitdagende toekomst. Maar wat zou het mooi zijn om die toekomst dichterbij te halen. Realising the future!

Onze overtuiging is dat veel organisaties hun toegevoegde waarde kunnen vergroten indien zij meer investeren in uitvoering van hun strategie.

Complexe vraagstukken vragen om weloverwogen aandacht, solide omgevingsbewustzijn, heldere koersbepaling en een voortvarend aanpak om die te bereiken. Strategy Unit ondersteunt u hierbij door onze gecombineerde dienstverlening bestaande uit:

  • bewuste positiebepaling (shaping your compass)
  • richten van ambities (guiding ambitions)
  • versnellen van resultaat (advancing results)

Strategy Unit helpt u door middel van een heldere analyse een duidelijk richting te bepalen. Vanzelfsprekend. Onze dienstverlening vinden wij evenwel pas echt geslaagd, indien wij versnelling hebben kunnen brengen in uw uitvoering en doelbereik.

Wij geloven in die combinatie van advies en realisatie. Wij werken er daarbij aan om het organisatievermogen van u als opdrachtgever, uw beslissingstempo, uw uitvoeringskracht te vergroten. Daarvoor brengen wij graag onze inzet, enthousiasme, kennis en netwerk in. Maar wellicht belangrijker nog is het persoonlijk contact dat u met ons heeft. Net als de toewijding die u van ons mag verwachten als het gaat om het oplossen van uw vraagstuk.

Waarom
Strategy unit?

Strategy Unit gaat als adviesorganisatie samen met uw organisatie of samenwerkingsverband aan de slag om het uw strategisch vermogen en zelforganisatie te versterken. We leveren een scherpe analyse, inspirerende oplossingen plus impactvolle uitvoering. Daar draait het om. Wij brengen de toekomst dichterbij!

Bij voorkeur verenigen wij onze strategische competenties in een team, aanvullend op die van de opdrachtgever. Naar gelang de oplossing voor het vraagstuk dat nodig heeft, schakelen we bij met ontbrekende expertise op bijvoorbeeld het vlak van management en organisatie, financiële expertise, creativiteit & innovatie, implementatie en coaching. Strategy Unit bundelt zo de disciplines binnen en buiten uw organisatie, die nodig zijn om uw gewenste resultaat te bereiken.

Bij ons staat inhoud centraal. Onze persoonlijke relatie. De waarde die we toevoegen voor uw organisatie. De snelheid waarmee we resultaten boeken. De toewijding die u van ons kunt verwachten als het gaat om het oplossen van uw probleem.

Hierin maken wij het verschil.

Over
Edgar van leest

Strategy Unit B.V. is in 2017 opgericht door Edgar van Leest en opereert vanuit Eindhoven.

Edgar van Leest heeft uitgebreide ervaring met strategiebepaling, publiek-private samenwerking en ecosysteem ontwikkeling. Hij combineert ruim 20 jaar professionele ervaring als strateeg, adviseur en lobbyist in een dynamische context van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

 

Team
portrait
Foto: Bram Saeys

Edgar van Leest

Oprichter

Edgar van Leest is opgeleid als bestuurs- en organisatiekundige (Radboud University). Hij heeft gedurende 10 jaar bij verschillende adviesbureaus ervaring opgedaan met strategisch advies, onderzoek en evaluaties voor ministeries, regio’s en grote steden, onderwijs- en kennisinstituten, opleidings- en ontwikkelingsfondsen en brancheorganisaties.

Vervolgens heeft hij ruim 10 jaar gewerkt voor Brainport Eindhoven waar hij manager en eindverantwoordelijke was voor strategiebepaling en de gezamenlijke lobby van bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) naar rijksoverheden en Europese instituties. In deze hoedanigheid heeft hij met veel delegaties van bestuurders en managers van organisaties uit binnen- en buitenland samengewerkt, leerervaringen uitgewisseld en afspraken gemaakt rondom gedeelde belangenbehartiging.

In 2017 is Edgar van Leest gestart met Strategy Unit.

portrait
Foto: Bram Saeys; Strategy Unit, Christian Janssen

Christian Janssen

Adviseur/analist

Christian heeft een masterstudie Business Geography afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Voor zijn afstudeeronderzoek verrichtte hij onderzoek naar vernieuwing van de waardepropositie van Brainport Eindhoven o.b.v. specifieke marktniches. Dit betekende dat hij een grondige analyse maakte van het innovatie-ecosysteem door middel van deskresearch en interviews met sleutelpersonen van technologische bedrijven en kennisinstellingen. Een waardepropositie is een belangrijk instrument in het formuleren van een economische strategie. Een effectieve propositie kan het verschil betekenen tussen het wel of niet aantrekken van (internationale) investeringen en talenten door een bedrijf, campus of regio.

Christian gaat met veel energie aan de slag bij Strategy Unit, waar hij zich al meteen thuis voelt. Zoals hij het zelf verwoordt: "Ik ben van nature heel nieuwsgierig en vind het leuk om de specifieke achtergronden en effecten in beeld te brengen. Bij Strategy Unit krijg ik de kans dat te doen op actuele onderwerpen en voor uitdagende opdrachtgevers."