Nieuwsbericht - 2.05.2024

Brainport Schaalsprong TU/e

Nieuwsbericht - 28.05.2024

Opbouw van de Merkorganisatie Zeeland

Nieuwsbericht - 16.06.2023

Groeiagenda Nieuw Land

Nieuwsbericht - 9.02.2023

Mainport Zuid-Holland in de nieuwe economie

Acht opgaven om de transitie naar een duurzame en inclusieve economie te versnellen

Nieuwsbericht - 31.01.2023

Toekomstbestendige samenwerking Zaanstad Maakstad

Middellange termijnvisie en samenwerkingsagenda 2023-2025

Nieuwsbericht - 19.11.2022

‘De kracht van Delfts blauw verzilveren’

Strategy Unit heeft Gemeente Delft, TU Delft en Provincie Zuid-Holland ondersteund in hun samenwerking bij het opstellen van deze propositie

Nieuwsbericht - 22.06.2022

Triple-helix sturing op brede welvaart

Onderzoeksopdracht voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nieuwsbericht - 23.06.2022

24 uur-sessie Brightsite

Nieuwsbericht - 4.04.2022

Verkenning voorzieningenniveau Eindhoven

Nieuwsbericht - 27.08.2021

Gelderland-Zuid, veelzijdige regio met specialisaties in food, health, energy en fruit

Onderzoeksrapportage op basis van interviews en deskresearch in opdracht van Rabobank

Nieuwsbericht - 7.10.2021

Tussenevaluatie ENZuid-netwerk

Nieuwsbericht - 20.07.2021

Twente naar de top

Nieuwsbericht - 26.04.2021

De toekomst van Midden-Brabant als veerkrachtige regio met kennis, kunde en karakter

Resultaten interviewronde en deskanalyse in opdracht van Rabobank

Nieuwsbericht - 27.07.2021

Toekomst van het culturele ecosysteem

Nieuwsbericht - 4.04.2021

Een hoogstaand en toegankelijk voorzieningenaanbod in het stedelijk gebied

Strategy Unit formuleerde samenwerkingsstrategie voor de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Nieuwsbericht - 17.12.2020

Een veilig, bereikbaar en leefbaar Brainport

MIRT-Onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainportregio Eindhoven

Nieuwsbericht - 19.12.2020

Havenbedrijf Moerdijk zet koers

Strategy Unit formuleerde voor Havenbedrijf Moerdijk een corporate strategy voor 2021-2025.

Nieuwsbericht - 15.12.2020

InnovationQuarter stuurt op duurzame impact

Strategy Unit ontwikkelde voor InnovationQuarter (IQ) een strategisch impact- en afwegingskader

Nieuwsbericht - 17.10.2020

Visie op een toekomstbehendige economie voor Brabant

Strategy Unit ondersteunde provincie Brabant bij het opstellen van een nieuwe economische visie: Beleidskader economie 2030.

Nieuwsbericht - 21.09.2020

In opdracht van Rabobank raadpleegde Strategy Unit 10 CEO’s over de toekomstbestendigheid van de hightech maakindustrie van Brainport

Toekomst hightech maakindustrie van Brainport (in opdracht van Rabobank)

Nieuwsbericht - 20.06.2020

Make it BIC – doorontwikkeling Brainport Industries Campus

In opdracht van gemeente Eindhoven en provincie Brabant adviseerde Strategy Unit over doorontwikkeling van de Brainport Industries Campus.

Nieuwsbericht - 26.05.2019

Impact van kennisdiensten op de economie van West-Brabant

In opdracht van Economic Board West-Brabant (EBWB) verkende Strategy Unit de mogelijkheden voor een programma gericht op kennisdiensten.

Nieuwsbericht - 26.05.2019

Centrum voor productie-innovatie

Nieuwsbericht - 26.05.2019

Meten van concurrentiekracht

Nieuwsbericht - 26.05.2019

Versterken van Haven Moerdijk als economische toplocatie

Strategy Unit continueert haar werkzaamheden gericht op uitvoering van de Havenstrategie Moerdijk.

Nieuwsbericht - 5.07.2018

Ecosysteemontwikkeling door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

Strategy Unit schreef een position paper over de rol en bijdrage die BOM kan leveren aan de ontwikkeling van innovatie-ecosystemen.

Nieuwsbericht - 6.05.2018

InnoSportLab De Tongelreep: een nieuw perspectief op zwemmen

Strategy Unit heeft meegeholpen een nieuwe toekomststrategie te formuleren voor hét sportlab voor de zwemsport.

Nieuwsbericht - 6.05.2018

Verkenning innovatiemechanisme voor het cluster Sports and Technology

Strategy Unit verkende de mogelijkheden om innovatie in het sports and technology ecosysteem naar een nog hoger niveau te brengen.

Nieuwsbericht - 15.12.2017

Toekomstige economische positionering van Businesspark Flight Forum

Toekomstige economische positionering van Businesspark Flight Forum, een joint venture van Gemeente Eindhoven en Schiphol Real Estate.

Nieuwsbericht - 15.12.2017

Publiek-private samenwerking BrabantSport

Nieuwsbericht - 30.12.2017

Campus Odense (DK)