You can't solve your problems by using the same thinking that got you into those problems in the first place.Albert Einstein

You can't solve your problems by using the same thinking that got you into those problems in the first place.Albert Einstein

Shaping
your compass

Werkwijze: professionele en doelgerichte analyse; inzet van beproefde instrumenten en methoden; korte doorlooptijd naar analyseresultaat; praktische handvaten voor het vergroten van uw omgevingsgerichtheid.

Uitleg als pdf

Er is passende respons op veranderingen. U weet welke trends relevant zijn. Deze worden tijdig herkend en opgevat als positieve stimulans. Uw kennis van klanten en stakeholders is actueel, maar u beseft dat wensen van morgen vandaag nog niet bekend zijn. Ervaringen van eindgebruikers worden gestructureerd geanalyseerd en collectief gemaakt. U weet in welke omgeving u zich moet bewegen en hoe daar te geraken. Zo profiteert u maximaal van de kennis en kunde in het ecosysteem.

Strategy Unit levert overzicht door scherpe analyses:

 • scherpe doorlichting van uw vraagstuk
 • heldere omgevingsanalyse en positionering binnen uw waardeketen
 • bepalen van mogelijke toekomst strategieën
 • vergroot bewustzijn van relevante context
 • bewijspiramide onder nieuwe waarde proposities
 • kompas voor strategische koersbepaling

You can't solve your problems by using the same thinking that got you into those problems in the first place.Albert Einstein

You can't solve your problems by using the same thinking that got you into those problems in the first place.Albert Einstein

Guiding
ambitions

Werkwijze: focus op besluitvorming; doelgerichte interactie; geen blauwdrukken of voorgedrukte sjablonen, wij geloven in maatwerk – unieke vraagstukken verdienen unieke oplossingen; inhoudelijke doorgronding van uw situatie en uitdagingen vormen basis voor ons advies.

Uitleg als pdf

Strategische prioriteiten zijn bekend. Uw organisatie handelt naar wat belangrijk en urgent is. In een goed tempo van verandering en met een cultuur van meedoen. Er is een gezamenlijk leerproces (collective learning) om te bevatten wat nodig is om voorop te lopen. Beslissingen worden van hieruit gedreven.

Strategy Unit levert inzicht met inspirerend advies:

 • overtuigende en onderscheidende toekomststrategie
 • stevige onderbouwing van uw lange termijn keuzen
 • project portfolio dat beantwoordt aan uitdagingen van morgen
 • scenarioplanning
 • succesvolle publiek-private samenwerking
 • bevorderen van uw innovatie ecosysteemontwikkeling

You can't solve your problems by using the same thinking that got you into those problems in the first place.Albert Einstein

You can't solve your problems by using the same thinking that got you into those problems in the first place.Albert Einstein

Advancing
results

Werkwijze: in stelling brengen van de organisatie (kwartier maken); succesvol starten met uitvoering; implementeren met einddoel/outcomes voor ogen; blijvende betrokkenheid en motivatie om te verbeteren.

Uitleg als pdf

Het maken van scherpe analyses en het geven van inspirerend advies dient uiteindelijk een hoger doel: het behalen van impactvolle resultaten. Resultaten die u motiveren om de gekozen richting te vervolgen. Afhankelijk van ontvangen feedback en/of kansen die zich openbaren, stelt u het ambitieniveau bij. De organisatie is fit voor de toekomst.

Strategy Unit levert uitzicht op uitvoering met impact:

 • uitvoering gedragen routekaart, bidbook of actieplan
 • vormgeving van nieuwe allianties; winnende consortia
 • rendement halen uit partnerships met partijen in uw omgeving
 • opschaalbare resultaten; hefboom op investeringen
 • versterking van het strategisch aanpassingsvermogen
one two three